Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Tipy pre nákup okien

Plastové okná sú dlhodobou a výhodnou investíciou pre domácnosť z hľadiska obstarávacích nákladov aj energetických úspor. Majú priaznivý pomer cena/výkon. Pri životnosti presahujúcej 50 rokov je dôležité výber správneho okenného systému riadne premyslieť. Preto pre vás spoločnosť Inoutic zostavila najdôležitejšie informácie týkajúce sa okien. Môžete si v pokoji prejsť všetky informácie a rozhodnúť sa podľa vašich individuálnych nárokov a potrieb. Samozrejme sa môžete s otázkami kedykoľvek obrátiť aj na príslušných výrobcov okien vo vašom najbližšom okolí.

Úspora energie

Plastové okna / Investícia pre budúcnosť

Viac ako polovica všetkých okien nainštalovaných v strednej Európe je z plastu. Dôvodom je predovšetkým ich vynikajúca energetická účinnosť, vysoká kvalita, rozmanitosť farebného prevedenia, ľahká starostlivosť a dlhá životnosť. Vďaka moderným výrobným procesom a štandardom pre recykláciu je v súčasnosti plast materiálom, ktorý maximálne šetrí prírodné zdroje a je ekologický.

Plasty sa dlho nemohli zbaviť negatívneho image. „Plastové“ bolo synonymom pre lacné a nekvalitné. Dnes je situácia opačná. Plasty, a predovšetkým PVC, už dávno patria k najvýznamnejším a najuniverzálnejším materiálom súčasnosti. Využívajú sa všade, od potravinárskeho priemyslu cez výrobu automobilov až po stavebníctvo. Plastové výrobky sú moderné a energeticky úsporné. Plastové okná sa presadzujú aj v súvislosti so stále dôležitejšími environmentálnymi témami. Predstihujú totiž všetky ostatné materiály okenných rámov svojím potenciálom pre úspory energie a pri analýzach ekologickej účinnosti sa umiestňujú na popredných pozíciách. Materiál rámu je 100% recyklovateľný. Vďaka svojej dlhej životnosti a priaznivým nákladom po celú dobu životného cyklu sú dnes plastové okná najtrvalejším riešením pre okná.

Plastové okná Inoutic ponúkajú celú radu predností a to nielen z ekologického hľadiska, ale aj z hľadiska ekonomického a architektonického. Naše okenné systémy sú príkladom toho, ako je možné spojiť špičkovú technológiu s praktickosťou a elegantným designom. Nestačí, aby okná len šetrili energiu a dobre vyzerali. Moderné okná účinne chránia pred chladom, poveternostnými vplyvmi a hlukom, poskytujú zabezpečenie pred vlámaním, majú priaznivý pomer cena/výkon a tiež vyžadujú len minimálnu starostlivosť a údržbu. Tieto všetky nároky plastové okenné systémy značky Inoutic bezo zvyšku spĺňajú.

Spoločnosť Inoutic / Deceuninck je popredným spracovateľom plastových materiálov. Veľmi kvalitné a precízne profily pre plastové okná vyrábame už viac ako 50 rokov. Spolu s naším materským koncernom Deceuninck máme pobočky vo viac ako 75 zemiach. Tieto pobočky tvoria jednu z najväčších svetových sietí na spracovanie plastu. Svetový koncern Deceuninck ponúka riešenia z vysoko kvalitných PVC systémov pre okná a dvere, obklady fasád a strešných ríms, interiérové a záhradné konštrukcie.

Normy pre úsporu energie EnEV 2009 a EnEV2012

Normy pre úsporu energie EnEV

V normách pre úsporu energie EnEV sú stanovené štandardy pre koeficient tepelnej izolácie, ktoré musia byť dodržované pre novostavby alebo rekonštrukcie. Výsledkom je ako znižovanie nákladov na vykurovanie, tak znižovanie emisií skleníkových plynov, ktoré poškodzujú klímu, ako napr. CO2. Aktuálne normy pre úsporu energie platia od roku 2009 a sú známe pod označením EnEV 2009.

Prehľad najdôležitejších informácií:

Norma EnEV 2009 stanovuje požiadavky na energetickú účinnosť novostavieb a rekonštrukcií Meria sa energetická účinnosť na základe ročnej spotreby primárnej energie pre budovu a tepelne-izolačnej vlastnosti plášťa budovy Pre predpis EnEV2012 je zvažované zvýšenie aktuálnych požiadaviek o ďalších 20 % (hodnota súčiniteľa tepelnej priepustnosti celým oknom Uw výhľadovo < 0,95) Okenné systémy Inoutic spĺňajú hodnoty plánované pre túto normu 2012, už dnes

EnEV 2009: Najdôležitejšie hodnoty pre okná a dvere

Stará zástavba:
Okná Uw ? 1,3 W/m2K (doteraz 1,7)
Vchodové dvere Ud ? 2,9 W/m2K (nezmenené)

Referenčná hodnota pre novostavbu: Okná U ? 1,3 W/m2K Vchodové dvere Ud ? 1,8 W/m2K

Uw = window; Ud = door

Vysvetlenie:

Hodnoty U (súčinitelia prestupu tepla) sú najdôležitejšími referenčnými hodnotami pre predpisy týkajúce sa energetickej úspornosti. Súčiniteľ prestupu tepla >U< udáva množstvo energie, ktorá prejde za hodinu plochou s veľkosťou 1m2, pokiaľ sa teploty na vnútornej a vonkajšej strane okna líšia o 1 Kelvin (= 1 °C). Čím menšia hodnota U, tým lepšia tepelná izolácia.

Upozornenie: Uvádzané hodnoty sa vzťahujú k celkovej hodnote pre okno Uw, ktorú je potrebné dodržovať. Hodnota Uw závisí na hodnote U okenného rámu - Uf, hodnote U zasklenia - Ug a lineárnom súčiniteľovi tepelného prestupu distančného rámčeka.

Vývoj noriem pre úsporu energie – s cieľom ochrany klímy

Prvé pravidlá pre úspory energie potrebné pre vykurovanie vznikli už v 70. Rokoch ako reakcia na ropnú krízu. V roku 1977 začal v Nemecku platiť prvý predpis pre úspory energie na vykurovanie (WSchVO 1977). Len o rok neskôr bol prijatý zákonný podklad pre zvyšovanie účinnosti technológií v podobe predpisu pre vykurovaciu techniku (HeizAnlV 1978).

V nasledujúcom časovom období sa s ohľadom na klimatické zmeny dostávala ochrana klímy stále viac do popredia. Klímu možno účinne chrániť iba vtedy, pokiaľ sú opatrenia konané v globálnom meradle. Európska únia preto vydala v roku 2002 smernicu na zvýšenie energetickej účinnosti stavieb.

V Nemecku bola táto smernica v roku 2002 nahradená predpisom pre úsporu energie (EnEV). Nový zákon na znižovanie celkových energetických nárokov stavieb potom zjednotil predpisy týkajúce sa úspor tepla prostredníctvom predpisu pre vykurovaciu techniku. Predtým sa tepelne-izolačné vlastnosti budovy merali iba prostredníctvom hodnoty k. Od okamžiku, kedy vstúpil do platnosti predpis pre úsporu energie (EnEV), sa požiadavky na vykurovanie budovy počítajú s použitím súčiniteľa prestupu tepla (Link). Vedľa energetických nárokov na vykurovanie a teplú vodu, je potrebné do energetickej bilancie zahrnúť tiež tepelné straty plášťom budovy a vetraním, a naopak tepelné príspevky zo slnečného žiarenia a z elektrických zariadení. Takto možno vyhodnotiť celkové primárne energetické nároky budovy.

Požadovaná úroveň úspory energie bola v posledných rokoch niekoľkokrát ďalej zvyšovaná. Predpis EnEV 2009 znížil limitné hodnoty z roku 2002 približne o 30 % a pre rok 2012 sú predpokladané hodnoty Uw< 0,95.

Ďalšie informácie a brožúry týkajúce sa predpisov pre úsporu energie nájdete na adrese www.enev-online.de

Trojité zasklenie

Trojité zasklenie


Trojité izolačné sklá sú pri pasívnych domoch už dlhú dobu štandardom. Trojité zasklenie ale prináša pre konvenčné novostavby alebo renovácie niekoľko predností, ktoré by mal každý stavebník zohľadniť pri rozhodovaní o nákupe okien. Trojité zasklenie vás prekvapí svojimi výhodami: Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti zasklenia: Ug až 0,4 W/m2K Zníženie nákladov na vykurovanie Vyšší komfort bývania (teplý povrch zasklenia v interiéri, žiadne vzduchové prúdy) Optimálne využitie solárnej energie Vyšší stupeň priepustnosti svetla zaručuje prestup prirodzeného svetla do obytných priestorov Žiadny viditeľný rozdiel oproti dvojnásobnému zaskleniu

Ušetrite energiu aj finančné prostriedky použitím trojitého zasklenia


Staré okná s jednoduchým zasklením nie sú dostatočne tesné, a to sa premieta do nákladov na vykurovanie. Tepelná izolácia moderných okien je mnohonásobne lepšia ako ešte pred niekoľkými rokmi. Pre porovnanie: okno s jednoduchým zasklením zo začiatku 80. rokov malo priemerný súčiniteľ prestupu tepla približne 5-6 W/m2K. Pre dnešné okná už platia limity definované v norme pre úsporu energie (EnEV 2009) a to je maximálna hodnota Uw = 1,3 W/m2K. Do budúcnosti sa už hovorí o hodnotách Uw< 0,95 W/m2K. To zodpovedá viac ako päťnásobnému zníženiu. Len tak možno totiž naozaj efektívne znižovať náklady na vykurovanie a spotrebu energie. Pomerne vyššie náklady na trojité zasklenie izolačným sklom majú rýchlu finančnú návratnosť vzhľadom k vysokej energetickej účinnosti okna. Emisie CO2 a úspora nákladov na vykurovanie na príklade okenného systému Eforte Eforte Štandardné prevedenie s oceľovou výstuhou Uf (rám) 0,95 W / m2K Ug (trojité zasklenie) 0,6 W / m2K Uw (okno) 0,8 W / m2K (štandard pre pasívny dom) Úspora 1120 litrov vykurovacieho oleja / rok Úspora nákladov na kúrenie za 1. rok 784,– eur Zníženie emisií CO2 za rok 2240 kg / rok Ilustračný výpočet v porovnaní so starým oknom s izolačným sklom (hodnota Uw = 2,8 W / m2K) pre štandardné okno s rozmermi 1,23 m x 1,48 m. Parametre pre výpočet nákladov na vykurovanie: náklady na vykurovací olej 0,7 eur / liter, okenná plocha 50 m2. Pre obyvateľov ale toto riešenie neprináša len finančné výhody. Moderné byty a domy s oknami s trojitým zasklením ponúkajú navyše aj znateľne vyšší komfort bývania.

Vyšší komfort s trojitým zasklením


Všetci to poznáme: V chladných ročných obdobiach vzniká v bezprostrednej blízkosti okien nepríjemné prúdenie chladného vzduchu. V blízkosti okien ľahšie prechladneme a radšej si teda prikúrime. Na naše pohodlie a zdravie ale nemá vplyv len izbová teplota a prúdenie vzduchu, ale tiež povrchová teplota podlahy, stien a okien. Veľký teplotný rozdiel medzi rôznymi povrchmi má za následok, že chladnejšie plochy odoberajú teplo z tých teplejších. Ľudom sa pri kontakte so studenými povrchmi ochladzuje pokožka a majú tak pocit, že je im zima. Ako prúdenie vzduchu, tak aj teplotu povrchov v interiéri možno výrazne ovplyvniť použitím trojitého zasklenia.

Tepelný komfort vďaka trojitému zaskleniu

Trojité zasklenie má vďaka svojim vysokým tepelne-izolačným hodnotám len minimálne tepelné straty, ktoré výraznou mierou prispievajú k vysokému tepelnému komfortu. Pri trojitom izolačnom skle sú priestory medzi jednotlivými vrstvami vyplnené ušľachtilými plynmi, ktoré nevedú teplo. Vďaka tomu preniká až k vonkajšej vrstve skla len minimálne množstvo tepla a ešte omnoho menej ho uniká von. Zároveň si vnútorná tabula skla udržuje zodpovedajúcu teplotu. Štúdia vykonaná Inštitútom pre okennú techniku v Rosenheime (ift) sa zaoberala porovnaním dvojitého a trojitého zasklenia pri vonkajšej teplote -10°C a izbovej teplote 20°C a preukázala teplotný rozdiel takmer 9°C. Dvojité izolačné sklo vykazovalo vnútornú povrchovú teplotu 9,5°C, trojité izolačné sklo ale 17,7°C. Malý rozdiel medzi vnútornou povrchovou teplotou a izbovou teplotou a ďalšími povrchovými teplotami v interiéri významne prispieva k pohode a zdraviu obyvateľov bytu. Nevzniká tu žiadne prúdenie vzduchu a na okne sa nezráža kondenzačná voda ani nevytvára námraza. Pokiaľ teda práve staviate alebo plánujete renováciu, mali by ste uvažovať o použití okien s trojitým zasklením a vykonať porovnanie. Ďalšie informácie o téme nájdete na našich stránkach o oknách pre pasívny dom (Link) alebo na internetových adresách www.pasivnidomy.cz alebo www.ift-rosenheim.de

Hodnota U pre okná

Výpočet hodnoty U pre okná

Pri oknách sa rozlišujú tri hodnoty U:
> Uw (w = window) – celková hodnota tepelnej priestupnosti oknom
> Ug (g = glazing) – hodnota tepelnej priestupnosti zasklením
> Uf (f = frame) – hodnota tepelnej priestupnosti rámom

Súčiniteľ prestupu tepla Uw sa vzťahuje k celému oknu. Táto hodnota je ovplyvňovaná hodnotami U pre zasklenie - Ug a rám - Uf. Na celkovú hodnotu Uw má navyše vplyv lineárny súčiniteľ priestupnosti tepla Ψg (g = glazing) a veľkosť okna.

Hodnota U pre zasklenie okna: Ug


Hodnota Ug závisí na type plynu vyplňujúceho priestory medzi tabuľami, vzdialenosti jednotlivých tabúľ od seba a na počte tabúľ.
Typické hodnoty U pre izolačné sklo:
> Dvojité izolačné sklo 24 mm s argónovou výplňou: 1,1 W/m2K
> Trojité izolačné sklo 36 mm s argónovou výplňou: 0,7 W/m2K
> Trojité izolačné sklo 44 mm s argónovou výplňou: 0,6 W/m2K
> Trojité izolačné sklo 36 mm s kryptónovou výplňou: 0,5 W/m2K

Hodnota U pre okenný rám: Uf


Hodnota Uf pre kombináciu rám-okno sa určuje meraním alebo výpočtom. Ako plocha pre výpočet hodnoty Uw sa určuje pohľadová šírka profilu.

Lineárny súčiniteľ prestupu tepla Ψg


Najvýraznejší vplyv na hodnotu Ψg pre pripojenie zasklenia k rámu má materiál distančného rámčeku. Ako štandardný materiál s najhoršími tepelnými vlastnosťami sa používa hliník. Lepšie tepelne-technické vlastnosti má takzvaný „teplý rámček“. Táto rozpěrka je vyrobená z ušľachtilej ocele alebo plastu. Hodnota Ψ okrajového spojenia býva ďalej zlepšená hlbším osadením izolačného skla v profile krídla.
Príklady hodnôt Ψ:
> Hliníkový rámček: cca. 0,08 W/m2K
> „Teplý rámček“: cca. 0,04 W/m2K

Hodnota U pre okná: Uw


Koeficient prestupu tepla pre okno alebo presklené dvere Uw sa spravidla počíta pre štandardnú veľkosť okna 1,23 m x 1,48 m.

Upozornenie: pri menších rozmeroch sa hodnota U zhoršuje, zatiaľ čo väčšie okná dosahujú lepšie hodnoty. Dôvodom je, že zasklenie môže v porovnaní s materiálom rámu dosahovať vyššie hodnoty U a pri väčších sklenených plochách možno teda docieliť lepšie hodnoty tepelnej izolácie.

Podľa predpisu EnEV 2009 nesmie pri bežnom zasklení presiahnuť hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. Za vhodné pre použitie v pasívnych domoch sú považované okná s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K alebo lepšou.

Výpočet hodnoty Uw

Na stanovenie súčiniteľa prestupu tepla sa používa nasledujúci vzorec:

Ug = koeficient prestupu tepla zasklením
Uf = koeficient prestupu tepla rámom
Ψg= lineárny súčiniteľ prestupu tepla okrajového spoja izolačného skla
Ag = plocha skla
Af = plocha rámu
Aw = Ag + Af
lg = veľkosť vnútornej hrany profilu rámu
(resp. viditeľná veľkosť sklenenej tabule)

© 2015 FMMONT. All Rights Reserved