Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Tipy pre nákup okien

Plastové okná sú dlhodobou a výhodnou investíciou pre domácnosť z hľadiska obstarávacích nákladov aj energetických úspor. Majú priaznivý pomer cena/výkon. Pri životnosti presahujúcej 50 rokov je dôležité výber správneho okenného systému riadne premyslieť. Preto pre vás spoločnosť Inoutic zostavila najdôležitejšie informácie týkajúce sa okien. Môžete si v pokoji prejsť všetky informácie a rozhodnúť sa podľa vašich individuálnych nárokov a potrieb. Samozrejme sa môžete s otázkami kedykoľvek obrátiť aj na príslušných výrobcov okien vo vašom najbližšom okolí.

Životné prostredie

Recyklácia plastov

Recyklácia plastov a plastových okenných profilov


Recyklačný reťazec okenných systémov z PVC možno zhrnúť do troch základných krokov:

1. Zber starých okien a starého PVC
Výrobcovia a poskytovatelia služieb zbierajú staré okná a odrezky za pomoci služby pre recykláciu okien Rewindo a znovu ich spracovávajú na plastový granulát v recyklačných zariadeniach. Materiál možno dodávať ako triedený, alebo aj so sklom, kovaním, tesnením alebo zvyškami muriva.
2. Recyklačná technika
Objem starých okien a odrezkov sa zmenšuje v drviči. V triedičke je potom oddelené PVC od ostatných materiálov. Hrubá drť (priemer približne 20 mm) sa potom spracováva pomocou mlynu do podoby granulátu a prechádza najrôznejšími procesmi oddeľovania a spracovania, ktorých účelom je zlepšiť kvalitu PVC recyklátu.
3. Materiál možno recyklovať až 7x!
PVC zo starých okien možno recyklovať celkovo 7x, a to pri zachovaní kvality a odolnosti proti poveternostným vplyvom. Pri plastových okenných profiloch možno plastový recyklát znovu používať dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je primiešať do materiálu určité množstvo (približne 30%) recyklátu, druhou možnosťou je výroba profilov z čistého recyklátu. Často je z estetických dôvodov na povrch aplikovaná tenká pohľadová vrstva nového PVC použitím moderného procesu vytlačovania zatiaľ čo zvyšok profilu je tvorený 100% plastovým recyklátom.

Recyklačný cyklus plastových profilov


Spoločnosť Inoutic sa ako zakladajúci člen iniciatívy Rewindo GmbH aktívne zapája do recyklácie plastových okien a snaží sa teda zvyšovať podiel recyklovaných materiálov v plastových elementoch pre stavebníctvo a intenzívne presadzovať zodpovedné a udržateľné nakladanie s PVC. Úplne dobrovoľne sú navyše vyrábané profily s bezolovnatými stabilizátormi.

RewindoEkológia

Plast je trvanlivý!


PVC ako materiál bol dlhú dobu predmetom rozporuplných diskusií. Vedecké výskumy dokazujú, že plast v kombinácii s modernými výrobnými procesmi a štandardami na spracovávanie je už dávno materiálom, ktorý podporuje trvalú udržateľnosť. To platí hlavne pre okná z plastových profilov
Najdôležitejšie informácie o materiáli PVC používanom pre výrobu okien:
> Iba 4 % celosvetovej spotreby plynu a ropy idú na výrobu plastov a z toho iba 1 % na výrobu PVC. 40 % celosvetovej spotreby pripadá na vykurovanie a zásobovanie budov energiou.
> Hlavnou zložkou PVC je chlór získavaný z kamennej soli, podiel surovej ropy je iba 43 %.
> Plastové okná hrajú výrazne pozitívnu úlohu v ekologických bilanciách a analýzach ekologickej účinnosti.
> Nové plastové okná majú životnosť viac ako 50 rokov.
> Výrobcovia plastov sa aktívne zapájajú do ochrany životného prostredia a zasadzujú sa za ekologické a udržateľné výrobné procesy.
> Recyklácia: PVC z rámov plastových okien je spracovávané na granulát a možno ho takto opakovane použiť až 7x.

Okna z PVC šetria zdroje a sú energeticky účinné


Ilustračný výpočet: Priemerný rodinný dom spotrebuje vo vykurovacej sezóne približne 100 litrov ropy týždenne. Z rovnakého množstva surovej ropy možno pre ten istý dom vyrobiť okná z PVC, ktoré vydržia radu desaťročí a zároveň ušetria značné množstvo energie.

Ekologické bilancie potvrdzujú udržateľnosť plastových okien!


Okná z PVC sa vďaka svojej dlhej životnosti (50 rokov a viac), vysokej energetickej účinnosti a 100% možnosti recyklácie v analýzach ekologickej účinnosti a ekologických bilanciách umiestňujú na popredných priečkach. Plastové okná zaručujú svojim užívateľom mimoriadnu ekologickú zodpovednosť a udržateľnosť počas celej doby svojho životného cyklu. V porovnaní s inými oknami dosahujú plastové okná z hľadiska spotreby energie a emisií CO2 tie najlepšie hodnoty. Štúdia polytechnickej univerzity v Barcelone z roku 2005 preukázala, že plastové okná s dvojitým zasklením a podielom recyklátu 30 % zaisťujú výrazne nižšiu spotrebu energie na vykurovanie (1,740 kWh) a vykazujú výrazne nižšie emisie CO2 (740 kg). Nasledovali okná z PVC bez podielu recyklátu a ďalej drevené okná – oboje v prevedení s dvojitým zasklením. Najhoršie hodnoty boli zistené pre hliníkové okná bez tepelnej bariéry. V štúdií bol zohľadnený proces výroby, životnosť okien, recyklácie aj likvidácie odpadu. (Viď napr. Recio, J.M.B., Narväez, R.P. &Guerrero P.J. (2005): Estimate of energy consumption and CO2 emission associated with the production, use and finaldisposalof PVC, aluminium and wooden windows. UniversitatPolitecnica de Catalunya).

Inoutic vsádza na udržateľnosť


Spoločnosť Inoutic / Deceuninck kladie zvláštny dôraz na šetrnosť voči životnému prostrediu a na produkty zamerané na budúcnosť. Aktívne presadzujeme recykláciu plastov a zodpovedné a udržateľné nakladanie s PVC. Pri výrobe profilov používame výhradne bezolovnaté stabilizátory. Naše riešenia sú príkladom toho, ako môžu intenzívny výskum a dlhoročné skúsenosti viesť k vytvoreniu PVC systémov pre okná a dvere< fasádne a strešné krytiny a terasové a záhradné systémy budúcnosti. Naše systémy sa vyrábajú a spracovávajú efektívne, jednoducho inštalujú, a navyše sú aj mimoriadne nenáročné na údržbu.

Prehľad našich mimoriadne trvanlivých a energeticky účinných plastových okenných systémov nájdete v prehľade našich produktov.

© 2015 FMMONT. All Rights Reserved